Gå til hovedinnhold

Miljø og bærekraft

For oss i Bohus er det viktig å ta vår del av samfunnsansvaret. Vi jobber for å stadig utvikle oss til å bli enda bedre for kundene våre, miljøet og samfunnet vi lever i. Vi tar det ansvaret på alvor.

Miljø og bærekraft

Vi stiller strenge krav til alle våre leverandører. De må forplikte seg til å overholde de til enhver tid gjeldende internasjonale avtaler og konvensjoner, som er knyttet til sosialt ansvar, bruk av råmaterialer, utslipp og forurensing, emballering og merking av produktene. Vi har gode innkjøps- og internkontrollrutiner for å utvikle oss til å stadig bli bedre.

Våre produkter er trygge og av høy kvalitet. I Bohus ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig verden, gjennom å levere produkter i høy kvalitet, som er produsert på en ansvarlig måte. Vi jobber stadig med å miljøsertifisere produktene våre, blant annet med Svanemerking på våre madrasser og Økotex 100+ sertifisering for å sikre trygge tekstiler.

Ingen av våre produkter skal inneholde skadelige stoffer eller kjemikalier, som kan forårsake allergier eller sykdom, eller virke skadelig på miljøet. Leverandørene våre er til enhver tid forpliktet til å følge gjeldende lov- og forskriftskrav i Norge og i produksjonslandet, samt å følge kravene i REACH, EUs kjemikaliedirektiv.

Bohus har store andeler produkter med trevirke som er FSC-godkjent. Merkeordningen stiller krav om at skogdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

Der dyr benyttes til produksjon av møbler / interiør-produkter, skal dyrets opprinnelse og velferd dokumenteres. Bohus selger ikke "ekte pels". Betegnelsen "ekte pels" viser til pels som stammer fra dyr som har blitt avlet eller holdt kun som følge av pelsen.

Bohus er medlem av Grønt Punkt Norge. Dette kan du se på vår emballasje som bærer Grønt Punkt sin logo som dokumentasjon på medlemskap. Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav til innsamling og behandling av emballasje. Vi samarbeider med Regnskogfondet og støtter dem i deres viktige arbeid.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt i 2021, og trådte i kraft 01.07.2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
(Kilde: Forbrukertilsynet)

Ønsker du å vite mer om Bohus aktsomhetsvurderinger og våre prioriteringer, eller har andre henvendelser angående temaet, ta gjerne kontakt med oss på kundeservice her.