Gå til hovedinnhold

Om Bohus

Bohus er Norges største landsdekkende møbel- og interiørkjede. Vi har 60 butikker fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør og har en årlig omsetning på 3 milliarder kroner.

Om Bohus

Våre 1300 dedikerte medarbeidere etterstreber daglig å leve etter våre verdier som er Fristende, Opptur og Troverdig. Bohus tilbyr et meget bredt utvalg av møbler og interiørprodukter til meget gode priser.

 

Bohus kjedekontor

Kjedekontoret Bohus AS står for overordnet strategiutvikling, butikk- og medarbeiderutvikling, sortimentsutvelgelse, leverandørforhandlinger, markedsføring, innkjøp, IKT og økonomi. Kjedekontoret holder i dag til på Økern i Oslo. Ett av målene for Bohus er å være det naturlige førstevalget for kunder, medarbeidere, leverandører og eiere.

 

Litt historikk

Samarbeidende Møbelhandlere AS ble stiftet i 1976 av 14 møbelhandlere. Selskapet hadde til hensikt å koordinere og til dels utføre oppgaver av felles interesse. Grunnpilaren i dette var innkjøpsavtaler og markedsføring av møbler, beregnet for videresalg. Gjennom aktiv rekruttering og økende tillit til kjeden, vokste antallet, og har i dag medlemmer over hele landet. Flere varehus er under planlegging.

 

Vi tar ansvar

For oss i Bohus er det viktig å ta vår del av samfunnsansvaret. Vi jobber for å stadig utvikle oss til å bli enda bedre for kundene våre, miljøet og samfunnet vi lever i. Vi tar det ansvaret på alvor.

Bohus gir tilbake! I vår julekalender i 2019, 2020 og 2021 ønsket vi å glede noen i samfunnet vårt som virkelig trengte det. Hver søndag i advent ga vi derfor bort gaver til veldedige organisasjoner, sykehus og sykehjem. Samtidig som vi oppfordret alle til å glede noen litt ekstra i julen. Se mer her!

 

Miljø og bærekraft

Vi stiller strenge krav til alle våre leverandører. De må forplikte seg til å overholde de til enhver tid gjeldende internasjonale avtaler og konvensjoner, som er knyttet til sosialt ansvar, bruk av råmaterialer, utslipp og forurensing, emballering og merking av produktene. Vi har gode innkjøps- og internkontrollrutiner for å utvikle oss til å stadig bli bedre.

Våre produkter er trygge og av høy kvalitet. I Bohus ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig verden, gjennom å levere produkter i høy kvalitet, som er produsert på en ansvarlig måte. Vi jobber stadig med å miljøsertifisere produktene våre, blant annet med Svanemerking på våre madrasser og Økotex 100+ sertifisering for å sikre trygge tekstiler. 

Ingen av våre produkter skal inneholde skadelige stoffer eller kjemikalier, som kan forårsake allergier eller sykdom, eller virke skadelig på miljøet. Leverandørene våre er til enhver tid forpliktet til å følge gjeldende lov- og forskriftskrav i Norge og i produksjonslandet, samt å følge kravene i REACH, EUs kjemikaliedirektiv. 

Der dyr benyttes til produksjon av møbler / interiør-produkter, skal dyrets opprinnelse og velferd dokumenteres. Bohus selger ikke "ekte pels". Betegnelsen "ekte pels" viser til pels som stammer fra dyr som har blitt avlet eller holdt kun som følge av pelsen. 

Bohus er medlem av Grønt Punkt Norge. Dette kan du se på vår emballasje som bærer Grønt Punkt sin logo som dokumentasjon på medlemskap. Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav til innsamling og behandling av emballasje. Vi samarbeider med Regnskogfondet og støtter dem i deres viktige arbeid.

 

E-avfall

Bohus tar imot og forskriftsmessig destruerer småelektrisk EE avfall.

 

Våre butikker

Bohus-varehusene finner du over hele landet. Da våre varehus varierer i størrelse vil sortimentet også kunne variere. Vi ønsker å vise vår bredde i sortimentet i vår nettbutikk og ber om forståelse om at noen varehus vil ha et mindre sortiment pga butikkstørrelsen.

Ledelsen i Bohus AS

 

Arve Nymoen

Konsernsjef
E-post: arve.nymoen@bohus.no
Tlf: 21 30 34 00

 

Henrik Berg

Drifts- og butikkutviklingsdirektør
E-post: henrik.berg@bohus.no
Tlf: 900 87 328
 

Janicke Ruud Nielsen

Markeds- og kategoridirektør
E-post: Janicke.Ruud.Nielsen@bohus.no
Tlf: 951 47 697

 

Stian Bentzen

E-commerce manager
E-post: stian.bentzen@bohus.no
Tlf: 920 31 915

 

Per Magnus Haug Frantzen

Økonomidirektør
E-post: per.magnus.frantzen@bohus.no

 

Håkon Bredde-Prytz

Daglig Leder Bohus logistikk
E-post: hakon.bredde-Prytz@bohus.no
Tlf:63 86 73 80

 

Krister Mossige

IKT-direktør
E-post: krister.mossige@bohus.no
Tlf: 950 84 953