Gå til hovedinnhold

Personvern i Bohus

 

Om personvern på bohus.no

 

Bohus har stor respekt for personvern og arbeider for at dette ikke på noen måte skal krenkes.

14.07.2016

 

Lov om behandling av personopplysninger

 

Lov om behandling av personopplysninger setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Bohus kan lagre og hvordan Bohus kan forvalte disse. I elektroniske kommunikasjonstjenester er disse rammene forsterket gjennom Lov om elektronisk kommunikasjon.

 

Bohus står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Bohus, og må dermed handle i tråd med denne på lik linje. Bohus vil ta affære hvis samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger loven i sitt samarbeid med Bohus.

 

Informasjonsplikt

Skulle personvernet bli krenket, er Bohus forpliktet både til å informere de det gjelder, samt legge til rette for innsyn.

 

Bohus verken innhenter eller lagrer personopplysninger, så sant dette ikke er underrettet om og at dette har blitt eksplisitt godkjent.

 

Personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) brukere har oppgitt på Bohus' tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i Bohus' eller Bohus' underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten publikum forventer.

Logging

Bohus benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre elektroniske kommunikasjonstjenester. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger.

 

Bohus kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av aggregerte dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

 

Bohus loggfører IP-adresser som trafikkerer våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

 

I forbindelse med e-postutsendelser aggregeres informasjon om hvilke mottakere som åpner e-postkommunikasjon, hvilke som klikker på lenker osv. Denne type informasjon brukes utelukkende på et aggregert nivå.

 

Statistikk

 

Bohus benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre elektroniske kommunikasjonstjenester slik at vi kan utvikle og forbedre tjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Vi logger hvilke operativsystemer som benyttes, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

 

Bohus bruker et utvalg av forskjellige statistikkverktøy. Selv om statistikkvertøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Bohus tilgang til rådata, kun aggregerte data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

 

Bohus både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre elektroniske kommunikasjonstjenester, basert på aggregerte data fra statistikkleverandører. Bohus verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre elektroniske kommunikasjonstjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

 

Videredistribuering

 

Bohus videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske elektroniske kommunikasjonstjenester.

 

Bohus forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

 

Geoposisjonering

 

Bohus benytter geoposisjonering basert på IP-adresse for å tilpasse brukeropplevelsen i forhold til brukerens fysiske plassering. Ved geoposisjonering basert på IP-adresse identifiseres det ingen enkeltbrukere.

 

 

Kjøpsbetingelser

09.03.2017

Personvern i Bohus

14.07.2016
  Om personvern på bohus.no   Bohus har stor respekt for personvern og arbeider for at dette ikke på noen måte skal krenkes.

Kataloger

24.08.2015

Kontakt oss

24.08.2015
For å kontakte Bohus – ber vi deg finne varehuset henvendelsen gjelder til.

Gavekort

24.08.2015
Hos Bohus kan du få elektroniske gavekort som kan benyttes i alle Bohus varehus i hele Norge, uavhengig av hvor du har kjøpt kortet.
Bohusklubben

Bohusklubben

24.08.2015

Finansiering

24.08.2015

Bohusmagasinet

24.08.2015

Våre varehus

24.08.2015
Bli inspirert av NORDIC, en serie i nordisk stil basert på skandinaviske designtradisjoner.
Fakta om Bohus

Fakta om Bohus

24.08.2015
Dette er Bohus   Bohus er Norges største landsdekkende møbel- og interiørkjede. Vi har 58 butikker fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør og har en årlig omsetning på nesten 3 milliarder kroner.   Våre 1300 dedikerte medarbeidere etterstreber daglig å leve etter våre verdier som er Fristende, Opptur og Troverdig. Bohus tilbyr et meget bredt utvalg av møbler og interiørprodukter til meget gode priser.